Kontrollutvalget er kommunestyrets viktigste verktøy for å føre kontroll med egen virksomhet. Kontrollutvalget og revisjonen er redskapene som benyttes for å kontrollere at administrasjonens virksomhet og aktiviteter er i tråd med de reglene, målene og føringene som er gitt.

Hvis du har en sak som du mener kontrollutvalget eller revisjonen bør se nærmere på, har du følgende muligheter for kontakt:

Glåmdal sekretariat IKS
Mail: post@gs-iks.no
Telefon: 928 17 925

Revisjon Øst IKS
Mail: post@rev-ost.no
Telefon: 624 35 800

Kontrollutvalgene, se til høyre, hvor leder av kontrollutvalget i de aktuelle kommunene er oppgitt. Hvem som for øvrig er med i kontrollutvalgene, finner du under fanen «Kontrollutvalgene».

 

Eidskog: Viggo Fossheim

Mail: viggo@fossheim.net

Telefon: +47 905 17 711

Grue: Stein Bruno Langeland

Mail: Stein Bruno Langeland

Telefon: +47 909 48 424

Kongsvinger: Alf Tore Pedersen

Mail: Alf Tore Pedersen

Telefon: +47 916 59 718

Nord-Odal: Rune Rydland Andersen

Mail: rune.andersen07@gmail.com

Telefon: +47 928 05 043

Sør-Odal: Ole Sverre Spigseth

Mail: Ole Sverre Spigseth

Telefon: +47 901 90 050

Våler: Geir Thomas Finstad

Mail: gtfinst@online.no

Telefon: +47 901 24 930

Åsnes: Aud Rensmoen

Mail: aud.rensmoen@asnes.kommune.no

Telefon: +47 907 47 759