Tips oss

Kontrollutvalget er kommunestyrets viktigste verktøy for å føre kontroll med egen virksomhet. Kontrollutvalget og revisjonen er redskapene som benyttes for å kontrollere at administrasjonens virksomhet og aktiviteter er i tråd med de reglene, målene og føringene som er gitt.

Hvis du har en sak som du mener kontrollutvalget eller revisjonen bør se nærmere på, har du følgende muligheter for kontakt (t.h):

Konsek Øst IKS
Mail: post@gs-iks.no
Telefon: 928 17 925

Revisjon Øst IKS
Mail: post@rev-ost.no
Telefon: 624 35 800

Kontrollutvalgene, se nedenfor, hvor leder av kontrollutvalget i de aktuelle kommunene er oppgitt.
Hvem som for øvrig er med i kontrollutvalget, finner du under fanen «Kontrollutvalgene»

Eidskog: Hege Bakke Andresen 
Mail: hege.b.a@online.no
Telefon: +47 90268153

Grue: Andreas Sorknes
Mail: asork@online.no
Telefon:+47 95029201

Kongsvinger: Johan Aas
Mail: johan.aas@kongsvinger.kommune.no
Telefon: +47 99119172

Nord-Odal: Simen Ellingsen
Mail: simen.ellingsen@outlook.com
Telefon: +47 41611424

Sør-Odal: Anne Mette Øvrum
Mail: anne@ovrum.no
Telefon: +47 91848551

Våler: Ottar Haugen
Mail: ottar1956@hotmail.com 
Telefon: +47 93434817

Åsnes: Thor Einar Sparby
Mail: thoreinar.sparby@asnes.kommune.no
Telefon: +47 901 75 491