Organisering

Konsek Øst IKS har følgende styreorganer:

Representantskapet
12 medlemmer, ett medlem fra hver av eierkommunene.
Fra 01.01.2021 er dette:

Leder: Ole Sverre Spigseth (Sør-Odal kommune)
Nestleder: (Trysil kommune)

Medlemmer:

Styret
3 medlemmer, bestående av:
Leder: Sissel Frang Rustad
sissel.rustad@gmail.com

Nestleder: Per O Stenslet
Styremedlem: Berit Lund

Daglig leder
Anne Haug
Tlf. 92 81 79 25
anne.haug@konsek-ost.no