Eiere

I selskapsavtalen står det følgende under § 5: De enkelte deltakeres eierandel og ansvar er fastsatt som følger:

Eidskog kommune 8,33 %
Elverum kommune 8,35 %
Engerdal kommune 8,33 %
Grue kommune 8,33 %
Kongsvinger kommune 8,35 %
Nord-Odal kommune 8,33 %
Stor-Elvdal kommune 8,33 %
Sør-Odal kommune 8,33 %
Trysil kommune 8,33 %
Våler kommune 8,33 %
Åmot kommune 8,33 %
Åsnes kommune 8,33 %
Se for øvrig linker til kommunenes hjemmesider under de respektive kontrollutvalgene.