I selskapsavtalen står det følgende under § 5:
De enkelte deltakeres eierandel og ansvar er fastsatt som følger:

Eidskog kommune 14 %
Grue kommune 14 %
Kongsvinger kommune 15 %
Nord-Odal kommune 14 %
Sør-Odal kommune 14 %
Våler kommune 14 %
Åsnes kommune 15 %

Se for øvrig linker til kommunenes hjemmesider under de respektive kontrollutvalgene.